अनुभव श्राव्य-लेखांकिका

अनुभव श्राव्य-लेखांकिका – ​अनुभूती घ्यावे असे प्रभावी अनुभव

दर वेळेस एक दर्जेदार लेख कोणा एका नामवंत लेखकाच्या लेखणीतूनच लिहिला गेला पाहिजे असे नाही. खूपदा कोणीतरी लिहिलेला स्वानुभव सुद्धा एक उत्तम साहित्य-कृती ठरू शकतो. आणि त्याचेच उदाहरण आहे Snovel ची नवी श्राव्य-लेखांकिका ‘अनुभव’. ‘अनुभव’ द्वारे आम्ही आणला आहे, तुमच्या आमच्यातल्याच काही असामान्य लोकांनी लिहिलेले त्यांचे अनुभव. ‘अनुभव’ मधील...
ek asto builder

Ek Asto Builder, Snovel brings audio to Marathi Kadambari

Every format of Marathi literature has some distinct characteristics. Some people like short stories, some prefer poetry, some people love dramas, and some are fond of Marathi Kadambari (novel). It is impossible to decide which format is superior and which one is inferior? Individual choice and liking are critical...